Suksesskampanje for Sveaskog

+1500 % Return On Marketing Investment (ROMI)       
+800 % nye besøkere

Sveriges største skogeier, Sveaskog planla en fire uker lang kampanje med et budsjett på 250 000 svenske kroner. Gjennom hjelp fra Resultify til å lage en handlingsplan, rettede aktiviteter og måling genererte kampanjen en markedsføringsverdi på 3,9 millioner kroner – en avkastning på mer enn 15 ganger investeringen.

Foruten å bruke skogen selger Sveaskog også skogeiendommer og tilbyr mulighet til jakt og fiske. Deres største oppgave er å ta vare på skolen på en bærekraftig måte. Utfordringen er å ta et langsiktig ansvar og samtidig være lønnsomme og konkurransekraftige.

I 2018 innledet Sveaskog et samarbeid med Resultify for å skape bedre resultater. De ønsket å bli mer proaktive og relevante i kommunikasjonen med målgruppene innen jakt, fiske og skogeiendommer, og å oppnå økt ROMI (Return On Marketing Investment).

Rettede investeringer med en handlingsplan

Samarbeidet begynte med at Resultify gjennomførte en analyse og laget en såkalt handlingsplan – et dokument med konkrete, prioriterte steg Sveaskog bør gjennomføre innenfor forskjellige digitale områder, samt et måldokument som definerte den faktiske verdien av hver digital kontaktflate med Sveaskogs kunder.

Ut fra dette kunne Resultify gjennomføre rettede kampanjer i tråd med målene som ble satt opp for hvert driftsområde. For å få et overblikk og skape enighet om hvilke markedsføringsverdier som genereres totalt, implementerte Resultify også et rammeverk for målingen.

Måling viser faktiske resultater

– Det som gjorde at vi valgte Resultify var deres sterke fokus på å skape målbare resultater. For oss som har i oppdrag fra Staten å forvalte og utvikle skogen langsiktig, er det helt sentralt å foreta ansvarlige investeringer, også når det gjelder markedsføring, sier Ola Söderdahl, markeds- og salgssjef hos Sveaskog.

– Ved hjelp av felles definerte målepunkter kan vi nå se nøyaktig hvilken markedsføringsverdi hver aktivitet gir.

Fra brief til rettet aktivitet på én uke

Den første kampanjen hadde som mål å støtte salget av et antall skogeiendommer – alle med litt forskjellig profil og dermed forskjellige målgrupper.

– Handlingsplanen gir et veldig tydelig bilde av hvilke mål vi skal oppnå og hva vi skal gjøre for å oppnå dem. Plattform og struktur er på plass. Når vi satte igang med den første kampanjen kunne vi veldig raskt lage en storyplan – vi trengte bare en uke fra brief til rettede aktiviteter, sier Jesper Fuglesang, som er kundeansvarlig for Sveaskog hos Resultify.

En storyplan er et levende dokument for å planlegge og måle den løpende markedsføringen – innhold, annonser og kampanjer. Den inneholder målgruppetilpassede konsepter, produksjon av tekst og visuelt innhold, strategi for kanalvalg og retargeting, sporingskode (UTM), implementering av triggere i GTM, definering av KPI for hver story, samt medieforhandling.

Med alt dette på plass kunne kampanjen raskt settes i gang.

Resultat: 15 ganger investeringen

– Eiendomskampanjen pågikk over fire uker. Vi økte antallet besøk til relevante sider på nettstedet med 650 prosent, og for nye besøkere var tallet 800 prosent. Budsjettet for denne kampanjen var 250 000 kroner og vi kan se at den genererte en markedsverdi på 3,9 millioner, så vi må si at det var en meget vellykket aktivitet, sier Ola Söderdahl.

– Vi ser frem mot å gjennomføre flere kampanjer med Resultify, også innen de andre driftsområdene våre.
 

Er du interessert i en handlingplan eller vil du diskutere mulighetene dine for å forbedre resultater med oss?

Kort sagt:

Handlingsplan
Målingsrammeverk
Markedsverdimodell
Storyplan
Digital markedsføring