Perstorp

Strategisk, kanaluavhengig kommunikasjonsinnhold

Strategisk innhold skal kommunisere både det overgripende varemerket og selve segmentet eller aktiviteten. Å løse denne utfordringen krever både kompetanse innen strategisk varemerkebygging og evnen til å skape kraftfull og målgruppetilpasset kommunikasjon med spesifikke formål.

Om Perstorp

Opp gjennom årene har vi gjennomført et stort antall prosjekter med Perstorp, både innen digitale og trykte medier. Perstorp er blant annet verdensledende innen mykningsmidler for bruk i kabler, bilindustri, takbelegg, m.m.

Prosjektet

Som en av de få globale leverandørene med en fullt integrert plattform, ønsker Perstorp å øke sin markedsandel både for høymolekylære ftalater og ftalatfrie mykningsmidler. Vi har utviklet strategisk kommunikasjonsinnhold som kan brukes i forskjellige kanaler, slik som nettsider, digitale seminarer, utstillinger og salgsmateriell. Innholdet har fungert svært bra og Perstorp har fått positiv respons fra målgruppene.

Besøk Perstorp på nett

 

 

Vil du vite mer?

Kort sagt:

Research og analyse
Konseptutvikling
Design
Tekstinnhold
Produksjon av enheter