Addtech

Pakkeløsning for rimelig utvikling av nettsider

For et konsern med et stort antall datterselskap er det mye å vinne på en sentralisert plattform for utvikling av nettsider. Plattformen må være både robust og svært fleksibel, noe som krever stor teknisk kompetanse såvel som stor forståelse for de utlike virksomhetenes behov.

Om Addtech

Addtek er et svensk, børsnotert teknologileverandørselskap som består av ca. 120 selvstendige selskaper som selger høyteknologiske produkter og løsninger til kunder innen fremfor alt produksjonsindustrien og infrastruktur i 20 land, inkludert Norge.

Prosjektet

Addtech ville skape optimale forutsetninger for selskapenes virksomhet gjennom for eksempel å stille en tilpasset plattform for nettsider til disposisjon. Vi utviklet en modulbasert plattform med designmaler for alle funksjoner selskapene trenger, deriblant produkthåndtering. Vi lærer opp brukerne og gir tilgang til kvaltietssikring, admininistrasjon og brukerstøtte sentralt.

Pakkeløsningen har gitt Addtech mulighet til selv å samle mange selskap og et stort antall produkter, og samtidig gi hvert selskap mulighet til å tilpasse sitt nettsted etter egne behov. Slik ivaretar man konsernets verdier på best mulig måte.

Besøk Addtech på nett

 

Vil du vite mer?

Kort sagt:

Konsept og design
Utvikling
Mobilvennlighet
Opplæring og rådgivning
Brukerstøtte og vedlikehold