[Translate to Norsk:] Marketing Mix Modelling

Rapport: Slik måler markedssjefene verdien av investeringene

I hvor stor grad bidrar annonsene dine i sosiale medier til større varemerkegjenkjenning? Hvor bra bidrar trykte medier og PR i forhold til digitale kampanjer? Synes du det er vanskelig å måle verdien av markedsføringen er du ikke alene, viser Nordic CMO Survey.

 

To ganger i året kommer den amerikanske rapporten The CMO Survey ut. Den ser på hvordan markedssjefer og markedsansvarlige opplever jobben sin, prioriterer aktiviteter og tror at bransjen kommer til å utvikle seg de neste årene. Tilsvarende undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark og Finland heter Nordic CMO Survey og utgis av Deloitte en gang i året.

Den nyeste rapporten, Nordic CMO Survey 2017, som du kan lese som PDF-fil her, bekrefter mye av det vi her i Resultify har lagt merke til i det daglige samarbeidet med kundene våre: som markedssjef eller markedsansvarlig leter man ofte etter en felles måte å måle, verdsette og analysere markedsføringen i alle kanaler, både digitalt og analogt.

Slik jobber markedssjefene i Norge, Sverige, Danmark og Finland med å rapportere KPIer i følge den nyeste rapporten.

Markedssjefene vil måle mer kvantitativt

Til tross for at markedssjefene i dag har mulighet til å rapportere om markedsføringsaktivitetene sine basert på data – kvantitativt – er det fortsatt mange som bare rapporterer om markedsføringen kvalitativt eller ikke i det hele tatt.

Kvalitative metoder, som for eksempel målgruppeintervjuer, beskrives som gammeldags og er ofte både dyre og tidkrevende. I stedet skjer det en tydelig endring mot å arbeide med kvantitative KPIer.

Stadig flere markedssjefer måler markedsføringen som en investering som påvirker salg og inntekter, ikke som en kostnad.

Fra ROI til MROI

I stedet for å rapportere ROI (Return on Investment) rapporterer flere og flere markedssjefer MROI (Marketing Return on Investment). Det innebærer at du ser på risiko og verdi i stedet for kostnad og effekt for forskjellige markedsføringsaktiviteter.

Med andre ord måler du den økonomiske risikoen ved kampanjen og den økonomiske verdien av effekten den gir.

Sammenlign:
«Med kr 1000 i kampanjebudsjett fikk vi 1000 bannervisninger.»

med:
«Med kr 1000 i kampanjebudsjett fikk vi bannervisninger verd kr 100 000.»

Her ligger ikke fokuset på antall bannervisninger, men på den økonomiske verdien av visningene. Hvis du vet at hver 20. person som ser et banner klikker seg inn til et kjøp for 2000 kroner kan du regne ut verdien av en visning.

Dette kan også flytte verdien av markedsføringsaktivitetene fra kjøp, «last click» eller det siste steget i kjøpsreisen, til hvert kontaktpunkt og hver eksponering på reisen som påvirker salget i fremtiden.

Markedssjefer leier inn byråer for å få hjelp til dataanalysen

Bare en av fire markedssjefer i Norge, Sverige, Danmark og Finland har tilgang til gode analyseverktøy og analyseprogrammer. De fleste planlegger allikevel å investere i dette i løpet av de neste årene.

Bare en tredjedel av alle markedssjefer oppgir at de har tilgang til nok data om hvordan markedsføringen til å kunne stole på den for å si hvordan de presterer. De som har tilgang til mye og bra data etterlyser i sin tur programmer og verktøy som samler alle dataene på ett og samme sted. Google Analytics er ikke nok.

I følge rapporten synes mange markedssjefer det er vanskelig å analysere dataene og trekke riktige konklusjoner. Derfor leier de inn et eksternt byrå for dette og får hjelp av en dataanalytiker.

 

Ønsker du hjelp til måling og dataanalyse, eller ønsker du å få råd om markedsføringen din gjennom månedlig rådgivning, veiledning og rapportering? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.