Hva er Marketing Mix Modelling og hvordan brukes det?

Spør en markedsfører i Danmark om modellering eller marketing mix modelling, og du kommer til å få vite masse. Søk på modellering på Google i Norge og du får ikke vite noen ting. Gjennombruddet for modellering – et verktøy for å optimalisere markedsføringen gjennom statistikk – har virkelig tatt tid i Norge. Kanskje har vi spurt oss selv hva som egentlig er forskjellen med det vi allerede gjør i Google Analytics? Trenger vi vitkelig enda et verktøy? Vi tar for oss begrepet sammen med Tommi Grønkjær Christiansen, som er ekspert på attribusjonsmodellering.

 

1. Modellering bruker betydelig mer data enn Analytics

«Analytics er et veldig bra verktøy. Det gir oss stort sett all den statistikken vi trenger fra et nettsted. Problemet er at salget påvirkes av mye mer enn bare det som kan måles på våre egne domener. Det vinnes en mengde faktorer som er minst like viktige og som vi helt går glipp av når vi ser oss blinde på aktiviteten på nettstedet,» forklarer Tommi. Modellering handler helt enkelt om å ta med alle påvirkende faktorer i beregningen. Først etterpå går det an å fordele markedsføringsbudsjettet der det gjør mest nytte.

2. Gjennom modellering kan du optimalisere markedsføringen din for å maksimere salget

La oss si at en viss andel bannerannonser har en positiv effekt på Facebookkampanjene dine. I slike tilfeller vil du så klart ikke satse hele budsjettet på Facebook, selv om det er der den prosentvis beste avkastningen finnes. Gjennom modellering oppdager man slike forhold og kan dessuten regne ut den optimale balansen mellom forskjellige kanaler. Videre kan man også lage en algoritme som kjøper inn riktige meider til riktig tid, slik at du alltid får maksimal utteling av det du bruker.

3. Modellering hjelper deg å få til mest mulig

Når man vet nøyaktig hvilke faktorer som påvirker salget kan man også forutse hvordan denne kommer til å se ut i fremtiden. Si at været blir dårligere midt på sommeren eller at konkurransen øker. Hvordan kommer dette til å påvirke salget? Gjennom modellering får du svaret og kan dessuten møte forandringene på best mulig måte. Det er her modellering blir virkelig interessant. For ut fra et større perspektiv handler det om å se salget som et resultat av en rekke variabler i et sammenhengende system. Alle variabler – slik som været eller konjunkturene – kan ikke kontrolleres direkte. Derimot kan man gjennom modellering passe på å tilpasse markedsføringen optimalt til forutsetningene.

4. Små og store selskap har like stor nytte av modellering

Større selskap har kanskje flere variabler som påvirker salget. Forholdet mellom interne og eksterne faktorer som påvirker resultatet er imidlertid det samme for mindre selskap som bare selger i én klimasone. Å ikke ha en mer aktiv holdning til hvordan relasjonen mellom faktorene ser ut og hvordan man best tilpasser seg dem er altså minst like viktig for småselskaper. Til syvende og sist handler det og om å være bedre enn konkurrentene og da er modellering et svært kraftig verktøy.

5. Du trenger ikke å ha statistikk for flere år

«Grunnlaget i all modellering er statistikken. Det er ut fra denne man beregner forholdet mellom påvirkende faktorer og resultatet. mange tror at det innebærer at man ikke kan bruke modellerin hvis man ikke sitter på en stor mengde statistikk,» forteller Tommi. Slik fungerer det  ikke. Til og med med en liten mengde data kan man få til store forbedringer. Når prosessen vel er i gang samler man stadig mer statistikk og over tid blir beregningene mer treffsikre og effektive.

Mer om modellering i senere artikler

Det er på tide at vi begynner å ta modellering på alvor. Derfor vil vi publisere en sere artikler her i denne bloggen der vi gjør oss kjent med metoden, hvordan den bruker og hva vi får til med den. Vi kommer til å begynne med den overgripende strukturen og senere vil vi gå dypere inn i temaet og se nærmere på spesifikke verktøy og eksempler på bruksområder. Du trenger ikke å uroe deg – vi lover å holde matematikken på et absolutt minimum. Følg med på bloggen for neste avsnitt.

Kan du ikke holde deg til neste innlegg? Da kan du høre på når Tommi Grønkjær Christiansen besøker Resultifys svenske podcast Onlinefolket.

Les mer: